FANDOM


S2e12 glass shard beach.png

Biển Glass Shard, New Jersey, là một thị trấn nằm ở Bờ Đông Hoa Kì, và là quê nhà của Stan và Ford Pines.

Lịch sử

Stan and Ford Pines lớn lên ở một căn hộ tại Biển Glass Shard.

Cư dân đã biết

Địa điểm đã biết

  • Glass Shard Beach
  • Rạp Bijou
  • Trường tiểu học Bãi Biển Glass Shard
  • Trường cấp 3 Bãi Biển
  • Quán Juke Joint
  • Hiệu cầm đồ Pines
  • Bánh Xương Ngón Tay
  • Bánh Quế Bỉ Nóng

Xuất hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên