FANDOM

Dipperfans

biệt danh Piree Fans

Hành chính viên Sáng lập viên
 • Tôi sống tại Vietnam
 • Nghề nghiệp của tôi là The Creator of The Gee. An intermidiate Wikia admin.
 • Tôi là Male
 • Dipperfans

  Sự kiện chào mừng Halloween 2013

  ngày 28 tháng 10 năm 2013 bởi Dipperfans

  Để chào mừng ngảy lễ Halloween 2013 này. Ad sẽ tổ chức các trò chơi trên trang blog này. Xin các mem tham gia cho vui nhé. 


  Cuộc thi bầu chon quái vật dành cho mọi người, quái vật thắng cuộc sẽ được chọn làm quái vật của tháng, từ đó sẽ chọn làm quái vật của năm. Bây giờ cuộc thi quái vật của cà hai tháng 10 và 11. (Hạn chót là ngày 3 tháng 11)

  Chi tiết >
 • Dipperfans

  Đây là bài blog đầu tiên của Wiki này. Để viết blog, các bạn hãy vào thanh điều hướng, phần Giao tiếp và bấm vào phần blog mới sẽ hiện ra những bài blog mới nhất. Blog này dành cho các bạn thỏa sức viết những bài viết cho người khác, viết truyện tưởng tượng và làm nhiều điều khác. 

  THÂN CHÀO CÁC BẠN!

  Chi tiết >