FANDOM


Để chào mừng ngảy lễ Halloween 2013 này. Ad sẽ tổ chức các trò chơi trên trang blog này. Xin các mem tham gia cho vui nhé. 

Cuộc thi bầu chọn quái vật

Cuộc thi bầu chon quái vật dành cho mọi người, quái vật thắng cuộc sẽ được chọn làm quái vật của tháng, từ đó sẽ chọn làm quái vật của năm. Bây giờ cuộc thi quái vật của cà hai tháng 10 và 11. (Hạn chót là ngày 3 tháng 11)

Bạn thích quái vật nào nhất trong Gravity Falls?
 
0
 
0
 
9
 
0
 
0
 
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2
 
1
 
0
 
0
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:59 ngày 28 tháng 10 năm 2013 , và cho đến nay đã có 14 bỏ phiếu.

Xem thêm thông tn về các quái vật ở trang web này.[1]

Tài liệu tham khảo