FANDOM


"Hầm Bí Mật" (tựa tiếng Anh: Into the Bunker) là tập phim thứ 2 của mùa 2 và cũng là tập 22 trong toàn bộ phim. Tập phim này được ra mắt vài ngày 4 tháng 8, 2014.

Tổng quan

Cuốn sách của Dipper dẫn cậu tiến vào một căn hầm bí mật. Nơi đó, Dipper tìm ra được một thứ ghê rợn.

Tóm tắt

Thông tin diễn viên

Thông tin sản xuất

Tiết lộ nhân vật

Mật mã

Tập tin:S2e2 barrel key.png
  • Ở phần cuối của tập, có một mật mã ghi "OOIY DMEV VN IBWRKAMW BRUWLL." Khi giải ra với cách giải Vigenere thì được "WHAT KIND OF DISASTER INDEED." (Loại thảm họa này là gì vậy)
    • Key là: "SHIFTER."

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên