FANDOM


Các tập phim trong Gravity Falls có rất nhiều bí ẩn nếu chỉ xem qua thì ta không thể nói là ta biết tất cả.

Sau đây là các video phân tích mình làm. Mình sẽ Update thêm khi làm xong.

Hiện tại đã có các tập Season 2: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 8 - Trò chơi của Blendin

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 8 - Trò chơi của Blendin

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 9 - Thánh yêu

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 9 - Thánh yêuBí ẩn Gravity Falls-phân tích-- Tập 10 - Bí ẩn nhà Northwest

Bí ẩn Gravity Falls-phân tích-- Tập 10 - Bí ẩn nhà Northwest
Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tâp 11 - Stan is not what he seems

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tâp 11 - Stan is not what he seems

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 12 - Câu chuyện 2 anh em

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 12 - Câu chuyện 2 anh em

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 13 Dungeons Dungeons and More Dungeons

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 13 Dungeons Dungeons and More Dungeons

Subcribe kênh của mình youtube.com/c/VoVietHoang