FANDOM


Các tập phim trong Gravity Falls có rất nhiều bí ẩn nếu chỉ xem qua thì ta không thể nói là ta biết tất cả.

Sau đây là các video phân tích mình làm. Mình sẽ Update thêm khi làm xong.

Hiện tại đã có các tập Season 2: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 8 - Trò chơi của Blendin02:24

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 8 - Trò chơi của Blendin

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 9 - Thánh yêu02:30

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 9 - Thánh yêuBí ẩn Gravity Falls-phân tích-- Tập 10 - Bí ẩn nhà Northwest01:26

Bí ẩn Gravity Falls-phân tích-- Tập 10 - Bí ẩn nhà Northwest
Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tâp 11 - Stan is not what he seems02:25

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tâp 11 - Stan is not what he seems

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 12 - Câu chuyện 2 anh em01:07

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 12 - Câu chuyện 2 anh em

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 13 Dungeons Dungeons and More Dungeons02:36

Bí ẩn Gravity Falls-Phân tích-- Tập 13 Dungeons Dungeons and More Dungeons

Subcribe kênh của mình youtube.com/c/VoVietHoang


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên