FANDOM


Phù thủy Probabilitor là phù thủy vĩ đại nhất của toán học, bị lỗi ở phiên bản 0.4.

Lịch sử

Ngoại hình

Xuất hiện

Thông tin khác