FANDOM


Tình hình là wikia của chúng ta quá chán.

Creator, Admin chẳng thấy ai có mặt. Giao diện xấu quá, thông tin không cập nhật.

Có ai có cách nào liên lạc với lại Creator và mấy Admin không. Chứ bây giờ Wikia này lấy tên đại diện cho Fans Gravity Falls của Việt Nam mà chẳng thấy ra sao vậy :(

Xin Creator hãy nhường chức cho mình và mình sẽ điều hành Wikia này liên tục update thông tin và thiết kế lại trang

btw, đây là Wikia Gravity Falls mình đang tạo nữa chừng

http://vi.gravityfalls-mystery.wikia.com/

Wikia gravity-falls lấy tham khảo nha, giao diện xấu quá